Informacia
Treść

Praca z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym

Uwierzytelnianie dwuetapowe lub 2FA można wykorzystać w celu zwiększenia bezpieczeństwa konta.

Włączanie 2FA

Konto administratora

W przypadku właściciela konta (administratora) kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, a następnie z podmenu wybierz Uwierzytelnianie dwuetapowe:

Subkonta

W przypadku subkont należy kliknąć ikonę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie z podmenu wybrać opcję Uwierzytelnianie dwuskładnikowe:

Uwierzytelnianie OTP

OTP Auth generuje jednorazowe hasło w celu sprawdzenia, czy użytkownik może uzyskać dostęp do konta (patrz tutaj https://en.wikipedia.org/wiki/One-time_password ). Po włączeniu system wyświetli klucz i/lub kod QR. Możesz używać aplikacji takich jak Google Authenticator (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=de&gl=US) lub podobne, aby wygenerować te jednorazowe hasła.

Powrót do góry