Informacia
Treść

Praca z celami

Cele, które są wyświetlane w warstwie zgody można zmienić w menu Cele. Możesz zdefiniować określony zestaw celów dla każdego z Twoich CMP.

Cele IAB

System automatycznie utworzy cele określone przez IAB TCF. Nie można zmienić nazwy tych celów ani zmienić opisu. Można je włączyć/wyłączyć tylko do użytku w Twoim CMP. Twój CMP zostanie uznany za nieważny dla zgodności z IAB TCF, jeśli wyłączysz te cele.

Cele klasyczne / Cele własne

Po utworzeniu CMP za pomocą naszego kreatora i wybraniu celów klasycznych, system utworzy 5 celów o identyfikatorach od c51 do c55. Można zmienić nazwy tych celów, zmienić opis i zmienić typ przycisku (np. zmienić typ na „zawsze włączony” w celu „funkcjonalny”).

Zawsze możesz stworzyć nowe własne cele, klikając przycisk „Dodaj nowy cel”. Będą one używać identyfikatorów od c1 do c50. Upewnij się, że dla każdego CMP każdy identyfikator może być przypisany tylko raz.

Cele łączenia

Klasyczne i własne cele można powiązać z innymi celami. Na przykład, jeśli odwiedzający włączy funkcję „Remarketing”, system może również automatycznie włączyć cel „Marketing”. Aby to osiągnąć, możesz wybrać działania, które powinny się zdarzyć, gdy cel zostanie włączony lub wyłączony przez odwiedzającego:

Powrót do góry