Informacia
Treść

Indeksowanie danych API

Crawl data-API umożliwia pobieranie surowych danych z najnowszych automatycznych indeksowań z systemu. Crawls data-API można znaleźć w punkcie końcowym

https://app.consentmanager.net/api/crawls.php

Pobierz dane

Aby pobrać dane swoich automatycznych indeksowań, wyślij HTTP GET do Crawl data-API z następującymi parametrami:

Parametr

Opis

Przykład

klucz

Klucz uwierzytelniania

abc123

id

Identyfikator indeksowania (patrz typ=15 z API danych)

83619

Wynik

API zwróci następujący obiekt:

{ 
  "status":"created", //status, always “created” 
  "message": "Data report created", //status message 
  "data": { ... } //data payload as json format
}
Powrót do góry