Informacia
Treść

Integracja z Twoją aplikacją

Integracja CMP z aplikacją na Androida/iOS

CMP można zaimplementować w Twojej aplikacji na różne sposoby, zwykle zależy to od tego, w jaki sposób Twoja aplikacja...

Integracja CMP z aplikacją CTV/HbbTV

CMP można wdrożyć w aplikacjach CTV (telewizja podłączona lub SmartTV) i środowiskach HbbTV za pomocą...

Łączenie treści natywnych i internetowych w aplikacji

W wielu przypadkach aplikacja mobilna składa się z części natywnej (np. napisanej w Javie, Kotlinie lub C++ i...

Debugowanie: jak debugować zestaw SDK aplikacji

Rejestrowanie w systemie Android Podczas korzystania z naszego pakietu SDK dla systemu Android może być konieczne debugowanie lub analizowanie informacji z dziennika, aby...

[iOS] 0. Przewodnik migracji

1.99.2 Nowa konfiguracja Cmp niech cmpConfig : CmpConfig = CmpConfig.shared.setup(withId: config...

[iOS] 1. consentmanager Integracja SDK

W tym dokumencie znajdziesz ogólne informacje na temat integracji naszego SDK z Twoim projektem. Dla...

[iOS] 2. Praca z ATT (przejrzystość śledzenia aplikacji / iOS)

Od czasu iOS 14 firma Apple wprowadziła platformę Apple Tracking Transparency, która wymaga, aby zawsze...

[iOS] 3. Dokumentacja API

AcceptAll Akceptuje warstwę zgody i zachowuje się tak samo, gdy użytkownik zaakceptuje zgodę. Par...

[iOS] 4. Manifest prywatności Apple

Od 01 maja 2024 r. Apple będzie wymagać od wydawców aplikacji dodawania „manifestu prywatności” do każdej aplikacji, która...

[Android] 0. Przewodnik migracji

Wersja 1.7.33 Przewodnik migracji do nowego repozytorium SDK Repozytorium SDK zostało przeniesione do o...

[Androida] 1. consentmanager Integracja SDK

W tym dokumencie znajdziesz ogólne informacje na temat integracji naszego SDK z Twoim projektem. Dla...

[Android] 2. Dokumentacja API

AcceptAll Akceptuje warstwę zgody i zachowuje się tak samo, gdy użytkownik zaakceptuje zgodę. Par...

[Jedność] 1. consentmanager Integracja SDK

Wtyczka Unity do platformy zarządzania zgodą (CMP) umożliwia łatwą integrację zarządzania zgodą...

[Unity] 2. Dokumentacja API

Inicjuj Inicjuje Consent Manager z podaną domeną, identyfikatorem kodu, nazwą aplikacji i siecią LAN...

[Trzepotanie] 1. consentmanager Integracja SDK

Instalowanie Uruchom tę komendę: With Flutter: flutter pub add cmp_sdk Spowoduje to dodanie linii takiej jak ...

[Reaguj natywnie] 1. consentmanager Integracja SDK

CMP SDK to biblioteka React Native, która ułatwia zarządzanie zgodami użytkowników na przetwarzanie danych...

Obsługa trybu zgody Google w wersji 2 dla pakietów SDK inApp

Szukasz CMP obsługującego tryb zgody Google? Zobacz naszą stronę produktu dotyczącą trybu zgody Google w wersji 2....

Ramy przejrzystości i zgody (IAB TCF, USPrivacy, Google AC)

Dostęp do wartości zgody Pakiet SDK ustawi wartości wspólnych preferencji dla IAB TCF v1, IAB...

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jaka jest różnica pomiędzy cmpNotOpenedCallback i onErrorCallback? cmpNotOpenedCallb...

Przegląd wersji pakietu SDK i dziennik zmian

Przegląd wersji pakietu iOS SDK Wersja Data wydania 2.0.2-no-att 2024-05-20 2.0.1 2024-05-...

wyniki wyszukiwania

Powrót do góry