Informacia
Treść

Praca z podstawami prawnymi

W ramach projektu consentmanager.net CMP umożliwia ustalenie podstawy prawnej dla dostawcy i celu. W zależności od ustawienia zachowanie CMP będzie inne.

UWAGA: W przypadku korzystania z IAB TCF v1 lub v2 tylko domyślne, zgoda i uzasadnione interesy są obsługiwane w sygnałach wysyłanych do dostawców.

Jeżeli cel i sprzedawca mają inną podstawę prawną niż domyślna podstawa prawna, pierwszeństwo ma ustawienie sprzedawcy:

Domyślne ustawienie jest takie, że CMP zawsze wyświetla tylko jeden przełącznik dla każdego dostawcy i każdego celu. Włączenie lub wyłączenie przełącznika zawsze włącza/wyłącza zgodę ORAZ uzasadniony interes dla tego dostawcy lub celu. Jeśli chcesz zaoferować dwie oddzielne opcje, możesz to zrobić poniżej Menu > CMP > Edytuj > Ustawienia prawne > Podstawy prawne:

Po włączeniu CMP pokaże dwa przełączniki dla każdego dostawcy/celu po kliknięciu ikony znaku zapytania.

Ustawienia domyślne (jeden przełącznik do każdego celu):

Ustawienia projektowe z dwoma oddzielnymi celami:

Powrót do góry