Informacia
Treść

Praca z podstawami prawnymi

Połączenia consentmanager.net CMP umożliwia ustalenie podstawy prawnej dla dostawcy i celu. W zależności od ustawienia zachowanie CMP będzie inne.

 

Przypisując podstawę prawną dostawcy lub celowi, nie tylko zmieniasz tekst, który jest wyświetlany w warstwie zgody, ale także sposób, w jaki system aktywuje/dezaktywuje cel lub dostawcę. Istnieją następujące scenariusze:

 1. Zaakceptuj
  Wyświetla przełącznik, który nie jest wstępnie wybrany (puste pole wyboru). Odwiedzający może włączyć to przełączanie, klikając przycisk Zaakceptuj wszystko lub na stronie ustawień niestandardowych.
 2. Rezygnacja
  Wyświetl przełącznik, który jest wstępnie wybrany (zaznaczone pole wyboru). Odwiedzający może wyłączyć przełącznik, klikając Odrzuć wszystko lub na stronie ustawień niestandardowych. Kliknięcie „Zapisz” nie spowoduje automatycznego wyłączenia przełącznika.
 3. Zawsze włączone
  Wyświetl przełącznik, który jest wstępnie wybrany (zaznaczone pole wyboru) i nie można go wyłączyć. Odwiedzający nie może wyłączyć przełącznika.
 4. Wyraźna akceptacja
  Wyświetla przycisk, który jest domyślnie wyłączony. System aktywuje dostawców tylko wtedy, gdy zostanie on specjalnie zaakceptowany. Kliknięcie przycisku „Zaakceptuj wszystko” nie zaakceptuje tego dostawcy (tak samo w przypadku przycisku grupy lub włączenia celu). Odwiedzający musi wyraźnie wejść na stronę ustawień niestandardowych i kliknąć przycisk akceptacji obok dostawcy.
 5. Wyraźna rezygnacja
  Wyświetl przełącznik, który jest wstępnie wybrany (zaznaczone pole wyboru). Odwiedzający może wyłączyć przełącznik tylko na stronie ustawień niestandardowych. Kliknięcie „Odrzuć wszystko” lub „Zapisz” nie spowoduje automatycznego wyłączenia przełącznika.
 6. Rezygnacja z zasad
  Dostawca lub cel jest domyślnie ukryty, ale traktowany jako wstępnie wybrany (patrz Wymowa rezygnacji). Dostawca jest widoczny tylko wtedy, gdy odwiedzający uzyskuje dostęp do warstwy zgody za pośrednictwem integracji z polityką prywatności.

UWAGA: W przypadku korzystania z IAB TCF tylko domyślnie, zgoda i uzasadnione interesy są wspierane w sygnałach wysyłanych do dostawców.

Jeżeli cel i sprzedawca mają inną podstawę prawną niż domyślna podstawa prawna, pierwszeństwo ma ustawienie sprzedawcy:

Domyślne ustawienie jest takie, że CMP zawsze wyświetla tylko jeden przełącznik dla każdego dostawcy i każdego celu. Włączenie lub wyłączenie przełącznika zawsze włącza/wyłącza zgodę ORAZ uzasadniony interes dla tego dostawcy lub celu. Jeśli chcesz zaoferować dwie oddzielne opcje, możesz to zrobić poniżej Menu > CMP > Edytuj > Ustawienia prawne > Podstawy prawne:

Po włączeniu CMP pokaże dwa przełączniki dla każdego dostawcy/celu po kliknięciu ikony znaku zapytania.

Ustawienia domyślne (jeden przełącznik do każdego celu):

Ustawienia projektowe z dwoma oddzielnymi celami:

Powrót do góry