Informacia
Treść

Praca z Mapami Google

Jeśli umieszczasz Mapy Google w swojej witrynie, możesz zablokować kody w następujący sposób.

Oryginalny przykład kodu:

<iframe 
    src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d32312.5260948709!2d16.593584727246082!3d59.590840662540685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sde!2sse!4v1576536228940!5m2!1sde!2sse" 
    width="600" height="450" frameborder="0" 
    style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Zmieniony przykład kodu:

<iframe 
    class="cmplazyload"    
    src="about:blank"   
    data-cmp-vendor="s1104"
    data-cmp-src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d32312.5260948709!2d16.593584727246082!3d59.590840662540685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sde!2sse!4v1576536228940!5m2!1sde!2sse" 
    width="600" height="450" frameborder="0" 
    style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>
Powrót do góry