Informacia
Treść

Co zrobić, gdy podgląd pokazuje „nieznanego dostawcę”?

Niektóre elementy w Twojej witrynie mogą się dostać nakładka podglądu w przypadku braku zgody. Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, wiadomość powinna zawierać nazwę dostawcy przypisanego do tego elementu. W niektórych przypadkach komunikat będzie zawierał komunikat w stylu „Ta zawartość jest dostarczana przez nieznanego dostawcę. Po włączeniu tej zawartości...”

Zwykle są tylko dwa powody, dla których tak się dzieje:

  1. Nieznany element
    Jeśli używane jest automatyczne blokowanie, CMP spróbuje dowiedzieć się, który dostawca jest przypisany do tego elementu. Odbywa się to poprzez analizę adresu URL elementu. Jeśli adresu URL nie można przypisać do żadnego dostawcy, zamiast tego zostanie wyświetlony komunikat „nieznany dostawca”.
    Aby przypisać adresy URL do dostawcy, wykonaj następujące kroki.

  2. Sprzedawca nieznany
    Aby wyświetlić nazwę dostawcy w podglądzie, dostawca musi być obecny na Twojej liście dostawców. Dlatego upewnij się, że dodałeś dostawcę w Menu > Dostawcy > Dodaj dostawcę.
Powrót do góry