Informacia
Treść

Jak zintegrować CMP z plentymarkets Sklep?

UWAGA: Poniższy opis jest ważny tylko dla ręczny kod blokujący. Jeśli chcesz użyć automatyczne blokowanie kodu, upewnij się, że kod CMP jest wstawiany bezpośrednio po <head> element kodu Twojej witryny.

Aby zintegrować kod CMP z plikiem plentymarkets sklep, wykonaj następujące kroki:

Nowsze wersje (Ceres)

  1. Zainstaluj wtyczkę "Custom CSS/JS" w swoim sklepie
  2. Przejdź do Zestawy wtyczek > CfourCustomCssJs > Konfiguracja > JavaScript w Head
  3. Wklej kod CMP, aktywuj i zapisz

Stare wersje

  1. Zaloguj się do swojego konta plentymarkets konto
  2. W menu kliknij CMS > Projektowanie stron internetowych
  3. Po lewej stronie pod układ kliknij PageDesign > PageDesign Zawartość
  4. Przełącz na kartę StronaProjektZawartośćHTMLStruktura
  5. Wstaw kod CMP bezpośrednio po i naciśnij Zapisz

Powrót do góry