Informacia
Treść

Jakie są cele? Jakie są typy?

Cele

W przypadku dostawców CMP wykorzystuje cele. Cele można dowolnie tworzyć, edytować i usuwać. Celem jest a) grupowanie dostawców (ułatwia odwiedzającym akceptowanie/odrzucanie wielu dostawców jednocześnie) oraz b) opisywanie, co ci dostawcy robią w Twojej witrynie. Typowe cele to funkcjonalne, marketingowe, analityczne, media społecznościowe i tak dalej.

W przypadku plików cookie nie używamy celów, ale typy. Typy plików cookie to stała lista 6 nazw, które można przypisać do pliku cookie. Typy plików cookie mają opisywać, do czego są używane pliki cookie.

Dlaczego cele i typy plików cookie nie są takie same?

Powodem, dla którego cele i typy plików cookie nie są takie same, jest to, że robot Cookie Crawler może automatycznie przypisywać pliki cookie do typu. Jeśli użytkownik byłby w stanie tworzyć własne typy lub zmieniać istniejące typy, robot indeksujący nie byłby w stanie określić, jak przypisać typ do nowo znalezionego pliku cookie. Dlatego lista typów jest oddzielona od listy celów i nie można jej zmienić.

Jak zmienić nazwy celów lub typy plików cookie?

Jeśli chcesz zmienić nazwy lub tłumaczenie celu lub typu pliku cookie, możesz to zrobić w Menu > Teksty. Upewnij się, że zmieniasz poprawną wartość:

Zmiana celów:

 

 

Powrót do góry