Informacia
Treść

Praca z targetowaniem

CMP umożliwia tworzenie celów dla każdego projektu. Jeśli ustawisz kierowanie, projekt będzie wyświetlany tylko odwiedzającym pasującym do celu (np. posiadającym ten sam typ przeglądarki lub język).

Jak system wybiera projekt z targetowaniem

Jeśli CMP korzysta z więcej niż jednego projektu, system przejdzie przez wszystkie projekty i sprawdzi, które projekty są możliwe dla tego gościa. Jeśli projekt jest ustawiony z kierowaniem, system sprawdzi, czy to kierowanie pasuje do odwiedzającego. Jeśli kierowanie nie pasuje do użytkownika, projekt nie zostanie użyty dla tego użytkownika. Z pozostałych projektów system wybierze jeden (losowo lub w zależności od ustawień optymalizacji systemu).

Projekty awaryjne

Jeśli korzystasz z projektów z kierowaniem, musisz upewnić się, że każdy odwiedzający znajdzie projekt. Jeśli wszystkie projekty używają kierowania, które nie pasuje do odwiedzającego, odwiedzający nie zobaczy warstwy zgody. Aby tego uniknąć, należy zawsze dodawać co najmniej jeden projekt z ustawieniem Projekt zastępczy ustawiony na tak. To mówi systemowi, aby używał tego projektu tylko wtedy, gdy wszystkie inne projekty zostały wykluczone z powodu kierowania.

Powrót do góry