Informacia
Treść

Zgoda bez plików cookie

Połączenia consentmanager.net CMP oferuje nowe funkcje, które pozwalają na zgodę na brak plików cookie: W przypadku, gdy odwiedzający kliknie przycisk Odrzuć, system nie ustawi żadnych plików cookie (ani nie użyje pamięci lokalnej), aby zachować zgodność z orzeczeniem Trybunału UE z dnia 01 października 2019 r. („Planeta49”).

Aby włączyć funkcję zgody bez plików cookie, zaloguj się na swoje konto i przejdź do CMP > Edytuj i włącz zgodę bez plików cookie:

Możesz także zaznaczyć pole wyboru „zapisz moje preferencje”. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowego tekstu w warstwie zgody, umożliwiającego odwiedzającym odrzucenie przetwarzania danych, a jednocześnie umożliwiającego przechowywanie informacji o zgodzie w pliku cookie:

Jak to działa?

W zależności od Twojej interpretacji prawa i najnowszych orzeczeń sądowych włączenie tej funkcji może być konieczne.

Prosimy pamiętać, że musisz również upewnić się, że wszystkie inne kody w Twojej witrynie mogą być blokowane przez nasz CMP oraz że Twoja witryna/serwer również nie ustawia plików cookie, jeśli nie wyrazisz na to zgody.

Powrót do góry