Informacia
Treść

Praca z Twitterem

Kody Twittera są nieco wyjątkowe w tym sensie, że zawierają część statyczną i dynamiczną. Aby zablokować kody Twittera, zastosuj zmiany przedstawione w poniższych kodach.

Osadzanie tweetów

Oryginalny kod przed zmianami:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">[IAB TCF V2] <br><br>What are the benefits of implementing <a href="https://twitter.com/hashtag/TCF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TCF</a> V2? <br><br>For publishers: <br><br>⚒️ Greater control<br>🏗️ Provides a technical solution for how to collect and transfer <a href="https://twitter.com/hashtag/personaldata?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#personaldata</a> for digital advertising. <br><br>Find out all the benefits: <a href="https://t.co/nWyWAEnSWN">https://t.co/nWyWAEnSWN</a><a href="https://twitter.com/hashtag/GDPR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GDPR</a> <a href="https://t.co/BHAvirWTCp">pic.twitter.com/BHAvirWTCp</a></p>&mdash; IAB Europe (@IABEurope) <a href="https://twitter.com/IABEurope/status/1288439132319100929?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2020</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Nowy kod po zmianach

<blockquote class="twitter-tweet cmplazyload" data-cmp-hide="1" data-cmp-vendor="s34" ><p lang="en" dir="ltr">[IAB TCF V2] <br><br>What are the benefits of implementing <a href="https://twitter.com/hashtag/TCF?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TCF</a> V2? <br><br>For publishers: <br><br>⚒️ Greater control<br>🏗️ Provides a technical solution for how to collect and transfer <a href="https://twitter.com/hashtag/personaldata?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#personaldata</a> for digital advertising. <br><br>Find out all the benefits: <a href="https://t.co/nWyWAEnSWN">https://t.co/nWyWAEnSWN</a><a href="https://twitter.com/hashtag/GDPR?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#GDPR</a> <a href="https://t.co/BHAvirWTCp">pic.twitter.com/BHAvirWTCp</a></p>&mdash; IAB Europe (@IABEurope) <a href="https://twitter.com/IABEurope/status/1288439132319100929?ref_src=twsrc%5Etfw">July 29, 2020</a></blockquote>
<script type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-preview="500x700" data-cmp-vendor="s34" async data-cmp-src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Zastosowano następujące zmiany:

 • Dodaj klasę CSS cmplazyload do <blockquote ...>
 • Dodaj data-cmp-hide="1" data-cmp-vendor="s34" do <blockquote ...>
 • Dodaj type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-preview="500x700" data-cmp-vendor="s34" do <script ...> i dostosuj odpowiednio wysokość/szerokość (np. zmień 500x700 na 300x300)
 • zmiana src="..." do data-cmp-src="..." in <script ...>

Osadzanie osi czasu

<a class="twitter-timeline"
 href="https://twitter.com/consentmanager"
 data-width="300"
 data-height="300">
Tweets by @consentmanager
</a>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Nowy kod po zmianach:

<a class="twitter-timeline cmplazyload"
 href="https://twitter.com/consentmanager"
 data-width="300"
 data-height="300"
 data-cmp-hide="1"
 data-cmp-vendor="s34" 
  >
Tweets by @consentmanager
</a>
<script type="text/plain" class="cmplazyload" data-cmp-preview="500x700" data-cmp-vendor="s34" async data-cmp-src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 
Powrót do góry