Informacia
Treść

Praca z czcionkami Google

Co to są czcionki Google?

Czcionki to pliki zawierające opis, w jaki sposób przeglądarka może wyświetlić określony tekst. Google oferuje na swoich serwerach różne pliki czcionek. Dla wielu webdesignerów bardzo łatwo jest skorzystać z Google Fonts w celu zaprojektowania strony internetowej w określony sposób.

Dlaczego czcionki Google są problemem?

Podczas korzystania z czcionek Google za pośrednictwem serwerów Google przeglądarka odwiedzających pobierze pliki czcionek bezpośrednio z Google. W związku z tym Google otrzyma od odwiedzającego adres IP, informacje o przeglądarce i inne informacje i może je wykorzystać do własnych celów. Różne organy ochrony danych potwierdziły już, że takie korzystanie z Google Fonts jest sprzeczne z zasadami minimalizacji danych RODO.

Jak pracować z czcionkami Google?

Najlepszym sposobem wykorzystania plików czcionek jest pobranie ich z serwerów Google i umieszczenie ich bezpośrednio na własnym serwerze. W ten sposób Google nie jest już zaangażowany, a zasady ochrony danych nie są już naruszane.

Drugą najlepszą opcją jest zezwolenie consentmanager aby zablokować te czcionki.

Jak pobrać czcionki Google?

  1. Aby pobrać pliki czcionek Google, możesz użyć narzędzi takich jak Pomocnik Google Web Font. Pozwala na pobranie plików do pliku ZIP.
  2. Rozpakuj plik ZIP i prześlij pliki na swój serwer internetowy
  3. Zaktualizuj kod HTML swojej witryny i zmień lokalizację plików czcionek:

Oryginalny kod czcionki Google (przykład):

Zaktualizowana wersja wskazująca na Twój serwer (przykład):

Włączanie automatycznego blokowania czcionek

Domyślnie automatyczny kod blokujący nie blokuje czcionek i arkuszy stylów. Możesz to włączyć w Menu > CMP > Edytuj > Inne ustawienia > Blokuj arkusze stylów:

Pamiętaj, że automatyczne blokowanie nie jest bezpieczne dla RODO! Nowoczesne przeglądarki mogą pobierać czcionki już przed aktywacją blokowania i dlatego nie może nastąpić blokowanie.

Ręczne blokowanie czcionek Google

Jeśli korzystasz z ręcznego blokowania, możesz blokować czcionki, aktualizując <link ..> kod. Przykład:

Powrót do góry