Informacia
Treść

Jak zintegrować CMP z serwisem Drupal?

UWAGA: Wtyczka używa automatyczne blokowanie kodu, może to spowodować problemy z Twoją witryną. Jest również testowany dla wersji Dupal 7.x,8.x,9.x

Aby zintegrować swój CMP ze stroną Drupal, wykonaj następujące kroki:

Automatyczna integracja przez wtyczkę Drupal

Ta wtyczka jest przeznaczona dla Drupal w wersji 8 (proszę używać min. PHP v.7.1)

  1. Zaloguj się do swojego Drupal CMS i kliknij Zarządzaj > Rozszerz > Zainstaluj nowy moduł

  2. Pobierz ConsentManager wtyczka tutaj. LUB tutaj w sklepie z rozszerzeniami do Drupala
  3. Prześlij plik zip

  4. Po przesłaniu kliknij Zarządzaj > Rozszerz i zaznacz pole wyboru przed ConsentManager wtyczka, a następnie kliknij zainstalować

  5. Kliknij na Zarządzaj > Konfiguracja > Consent Manager Ustawienia

  6. WPISAć Consent Manager ID (znajdziesz w swoim consentmanager.net Zaloguj się pod Menu > Pobierz kod) i naciśnij Zapisz konfigurację

    Powrót do góry