Informacia
Treść

Praca z Google Limited Ads

Uwaga: Należy pamiętać, że Google Ad Manager obsługuje funkcję o nazwie Dostarczanie reklam technicznych. W takim przypadku adserver będzie dostarczał reklamy, które nie zawierają jedynie danych osobowych (np. w przypadku odmowy użytkownika). Aby wyświetlać te reklamy, musi istnieć CMP IAB TCF, a na liście celów musi znajdować się cel specjalny 2 (s2).

Połączenia consentmanager CMP obsługuje wysyłanie sygnału Google Limited Ads bezpośrednio do Google Ad Managera. Menedżer reklam Google może wyświetlać reklamy niespersonalizowane w przypadku braku zgody na określone cele.

Kiedy używane są reklamy Google Limited?

Google automatycznie używa ograniczonych reklam w następujących przypadkach:

 • Gdy na stronie lub w aplikacji nie ma certyfikowanego CMP LUB
 • gdy w żądaniu reklamy włączono ograniczoną liczbę reklam LUB
 • gdy stosuje się IAB TCF i odrzucono cel 1 (i zostanie stwierdzony uzasadniony interes lub zgoda na cele 2,7,9 i 10).

Wymagania dotyczące reklam Google Limited

Aby reklamy Google Limited faktycznie działały, wszystkie poniższe wymagania muszą być spełnione:

 1. Należy włączyć ograniczone reklamy (patrz następny nagłówek)
 2. Dostawca produktów reklamowych Google (ID IAB 755, identyfikator systemu s1498) musi znajdować się na liście dostawców
 3. IABTCF musi być włączony
 4. Cele IAB TCF 1,2,7,9 i 10 (lepiej: wszystkie cele) muszą znajdować się na Twojej liście celów
 5. Połączenia podstawa prawna dostawcy Google Advertising Products musi być ustawione na Domyślne
 6. Połączenia podstawa prawna celów TCF musi mieć ustawienie Domyślne
 7. Rozdzielenie zgody od uzasadnionego interesu przełączniki muszą być aktywowane.
 8. Musisz użyć projektu, który to robi nie zezwól na sprzeciw (bez przycisku „Odrzuć wszystko”). Zamiast tego użyj projektu z przyciskiem „Zapisz”.

Włączanie ograniczonych reklam Google

Przed włączeniem obsługi Google Limited Ads upewnij się, że postępujesz zgodnie ze wszystkimi wymagania dotyczące Menedżera reklam Google. Aby włączyć obsługę Google Limited Ads, przejdź do Menu > CMP > Integracje > Wyślij reklamy Google Limited (stary interfejs: Menu > CMP > Edytuj > Inne ustawienia > Ograniczone reklamy Google).

Jak działa obsługa Google Limited Ads

Po włączeniu CMP sprawdzi, czy dostawca 755 („Produkty reklamowe Google”) ma zgodę i czy w witrynie znajduje się kod Google Ad Manager. W takim przypadku CMP wyłączy ograniczone reklamy („Nie pokazuj ograniczonych reklam, pokaż zwykłe reklamy”) do Ad Managera. Jeśli dostawca 775 nie ma zgody, a na stronie znajduje się Google Ad Manager, CMP wyśle ​​ograniczone reklamy WŁĄCZONE („Pokaż ograniczone reklamy”).

Powrót do góry